Cursussen

U volgt een cursus om uw kennis te verdiepen, te verbreden of om uw kennis op peil te houden. Geen overdosis aan informatie, maar heldere uitleg en toelichting op voor u relevante onderwerpen. Actueel, duidelijk en doelgericht. Dat kenmerkt een cursus van MIDDAG milieuadvies.

Naast het aanbieden van cursussen op basis van open inschrijving kunnen wij ook een opleiding of cursus verzorgen die aansluit bij de specifieke wensen van u of uw bedrijf of organisatie. Dit kan door middel van een in-company cursus of een training-on-the-job.

In-company cursus

Een in-company cursus van MIDDAG milieuadvies sluit aan bij de specifieke vraag van uw berijf of organisatie. Een heldere klantvraag is het kader waarmee wij invulling geven aan de cursus. In één of enkele overleggen stemmen wij de opzet en inhoud van de cursus met u af. Kenmerkend voor onze in-company cursussen zijn de cases uit uw eigen omgeving of uit uw eigen praktijk. Herkenning leidt tot een groter leereffect.

Training-on-the-job

Een aparte vorm van de in-company cursus is de Training-on-the-job. Bij deze cursusvorm krijgt u of een medewerker van uw organisatie één op één begeleiding van een vakspecialist van MIDDAG milieuadvies. Deze begeleiding vindt plaats in de eigen omgeving van de medewerker bij het uitvoeren van zijn of haar werkzaamheden. Afhankelijk van uw wens varieert deze begeleiding van een dagdeel tot een traject van meerdere dagen verdeeld over een langere periode. Van het opfrissen van de kennis tot het laten opleiden tot vakspecialist. Uw doel is onze richting.

Open inschrijving

Regelmatig verzorgen wij cursussen op basis van open inschrijving. Voorbeelden van cursussen die we recentelijk hebben gegeven zijn:

  • Basiscursus Activiteitenbesluit;
  • Opslag minder dan 10 ton gevaarlijke stoffen in verpakking (PGS 15)
  • Opslag brandbare vloeistoffen in bovengrondse tanks (PSG 30)
  • Propaan en butaan opslag (PGS 19)

Kijk hieronder of er cursussen staan ingepland waarvoor u zich kunt aanmelden.

MIDDAG milieuadvies B.V. is geregistreerd in het CRKBO-register. MIDDAG milieuadvies voldoet daarmee aan de kwaliteitseisen voor opleidingsinstituten voor kort beroepsonderwijs. De eisen gelden voor zorgvuldigheid, rechtszekerheid, kenbaarheid, redelijkheid en betrouwbaarheid. Onze opleidingen zijn vrijgesteld van btw.

Wilt u meer informatie over ons cursusaanbod of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen door middel van maatwerk (in-company en training-on-the-job) neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij staan u graag te woord.


  • Momenteel staan er geen cursussen op basis van open-inschrijving gepland.