Nieuwe omgevingsvergunning voor Kunststoffenindustrie Van Boven B.V.

Sinds juni van dit jaar beschikt Kunststoffenindustrie Van Boven B.V. (verder: Van Boven) weer over een actuele omgevingsvergunning (milieuvergunning). MIDDAG milieuadvies B.V. heeft Van Boven begeleid en geadviseerd gedurende dit traject.

Na een wijziging in de bedrijfsvoering in 2010 werd Van Boven door de gemeente verzocht een aanvraag voor een nieuwe milieuvergunning (de zgn. omgevingsvergunning) in te dienen. Helaas lukte het niet om met de ingehuurde adviseur te komen tot een ontvankelijk aanvraag.

Tijd voor MIDDAG

Nadat de gemeente in 2014 bekend had gemaakt de aanvraag niet meer in behandeling te nemen en dreigde met het opleggen van een dwangsom besloot Arjan Mul, financieel directeur bij Van Boven, om een nieuwe adviseur in de hand te nemen. “Door de Industriële Kring Gorinchem kwam ik in contact met MIDDAG milieuadvies. Na enkele gesprekken konden zij voor ons aan de slag.”

“In feite konden we weer vanaf nul beginnen”, zegt Alex Middag, directeur van MIDDAG milieuadvies B.V. “In overleg met Arjan Mul van Van Boven hebben we ervoor gekozen eerst de relatie met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid te herstellen. Daarna lag de focus op het verzorgen van de aanvraag. In goed overleg met de omgevingsdienst zijn we gekomen tot een ontvankelijke aanvraag.“

“Na de publicatie van de ontwerp-beschikking hebben we die kritisch bekeken. Regelmatig zien we dat dit niet wordt gedaan. Met als gevolg dat er onnodige onderzoeksverplichtingen, onjuiste voorschriften of te zware eisen aan het bedrijf worden gesteld. Zaken die we willen voorkomen voor onze klanten.”

Uw doel realiseren?

U doet beroep op een externe adviseur met een bepaald doel. U wilt een probleem opgelost zien. U hebt kennis nodig van een specifiek onderwerp. Of u wilt tijdelijk uw organisatie met extra menskracht versterken. MIDDAG milieuadvies is de adviseur met wie u uw doel bereikt. Waarom? Uw doel is onze richting!

Bel ons op 085-0640619 voor een vrijblijvende kennismaking of vul het contactformulier in en we nemen contact op met u.

Bel 085-0640619 Contact

 

Wij voeren projecten uit voor onder andere:

  • RUD Drenthe
  • Gemeente Westvoorne
  • Omgevingsdienst midden- en west- brabant
  • bo-rent
  • Hogeschool Rotterdam
  • Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied