Omgevingsdienst Brabant-Noord

Het werkgebied van de ODBN kenmerkt zich door de aanwezigheid van een groot aantal intensieve veehouderijen. Dit vraagt om de inzet van toezichthouders die veel kennis hebben van deze sector en van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zoals het Activiteitenbesluit,  de Stikstofverordening, het Besluit huisvesting, het PAS en de Natuurbeschermingswet, het Actieplan ammoniak, de Wet milieubeheer en de Wabo. Er wordt gecontroleerd op het juiste gebruik van emissiearme stalsystemen, de plaatsing van de juiste luchtwassers en op de goede werking van de luchtwassystemen.

Uw doel realiseren?

U doet beroep op een externe adviseur met een bepaald doel. U wilt een probleem opgelost zien. U hebt kennis nodig van een specifiek onderwerp. Of u wilt tijdelijk uw organisatie met extra menskracht versterken. MIDDAG milieuadvies is de adviseur met wie u uw doel bereikt. Waarom? Uw doel is onze richting!

Bel ons op 085-0640619 voor een vrijblijvende kennismaking of vul het contactformulier in en we nemen contact op met u.

Bel 085-0640619 Contact

 

Wij voeren projecten uit voor onder andere:

  • Hogeschool Rotterdam
  • RUD Drenthe
  • eikelenboom
  • Omgevingsdienst midden- en west- brabant
  • Gemeente Westvoorne