Uitvoeren VTH-taken

Vergunningverlening

De aanvrager en de vergunningverlener zijn gebaat bij een correcte en spoedige afhandeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning, of een melding in het kader van het Activiteitenbesluit.

Deskundigheid en duidelijke communicatie met de aanvrager en met u en uw specialisten waarborgen de goede kwaliteit van de vergunningen. De vergunningverleners van MIDDAG milieuadvies verstaan hun vak. Met ons eigen proceduremanagementsysteem bewaken we de planning. Altijd zicht op wat is gedaan en wat nog moet gebeuren. Van alle betrokkenen. Aanvragen om omgevingsvergunningen, onderdeel milieu en ingediende meldingen worden door ons snel en adequaat opgepakt en afgerond. Het leveren van kwaliteit staat hierbij centraal.

Toezicht en handhaving

Kennis van de geldende wet- en regelgeving is een van de belangrijkste aspecten van toezicht en handhaving. Controles krijgen ook vaker een integraal karakter. Hierdoor moet de toezichthouder niet alleen kennis hebben van milieu wet- en regelgeving, maar bijvoorbeeld ook van bouwen en brandveiligheid. Kennis, die u vindt bij de adviseurs van MIDDAG milieuadvies.

De kwaliteit van een controle wordt óók bepaald door de sociale en communicatieve vaardigheden van de toezichthouder. Het hoge niveau van deze vaardigheden zijn kenmerkend voor de toezichthouders van MIDDAG milieuadvies. Om telkens een topprestatie te kunnen leveren besteedt MIDDAG milieuadvies continu aandacht aan de opleiding van haar adviseurs.

Bij MIDDAG milieuadvies vindt u specialisten voor de industriële sector en voor de agrarische sector.

Toezicht energiebesparing

Sinds het opnemen van de informatieplicht energiebesparende maatregelen in het Activiteitenbesluit en de lijsten met energiebesparende maatregelen in de Activiteitenregeling heeft het toezicht hierop prioriteit gekregen bij het bevoegd gezag. Rijkswaterstaat heeft een lijst met specialistische bedrijven geselecteerd die versterking kunnen bieden aan omgevingsdiensten en gemeenten bij de uitvoering van toezicht op de energiebesparings- en informatieplicht. MIDDAG milieuadvies is ook door Rijkswaterstaat geselecteerd. Als gebruik wordt gemaakt van één van de geselecteerde bedrijven profiteert de gemeente of dienst van een aantrekkelijke subsidie.

De specialisten van MIDDAG milieuadvies hebben uitstekende kennis van de energiebesparende maatregelen die voor de verschillende branches gelden. We kunnen de bij de RVO ingediende rapportage toetsen op volledigheid en tijdens energiecontroles vaststellen of de informatie in de rapportage ook klopt met de werkelijkheid.


Kiest u voor kwaliteit, dan kiest u voor MIDDAG milieuadvies. Wij zijn u graag van dienst.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen, neem dan contact met ons op.

Uw doel realiseren?

U doet beroep op een externe adviseur met een bepaald doel. U wilt een probleem opgelost zien. U hebt kennis nodig van een specifiek onderwerp. Of u wilt tijdelijk uw organisatie met extra menskracht versterken. MIDDAG milieuadvies is de adviseur met wie u uw doel bereikt. Waarom? Uw doel is onze richting!

Bel ons op 085-0640619 voor een vrijblijvende kennismaking of vul het contactformulier in en we nemen contact op met u.

Bel 085-0640619 Contact